Historie Beurtveer

Van 1550 tot 1880 werd er een zeilende beurtveer onderhouden tussen Workum en Amsterdam. Tot 1920 werd de dienst vervolgens voortgezet met stoomschepen. De dienst op Lemmer heeft het volgehouden tot 1959. En nog steeds kennen we de veerdiensten Enkhuizen-Stavoren en Enkhuizen-Urk.

Oud reglement nog actueel

 

Het idee voor de wedstrijd ontstond in het hoofd van Reid de Jong uit Workum. Hij vond in het gemeente-archief stoffige documenten over de geschiedenis van het beurtveer op Amsterdam. Vele brieven van het oude beurtschippersgilde waren bewaard gebleven. Bovendien vond hij een reglement uit 1849. Dat vormt nu nog de basis van de eisen waaraan de Beurtveerschippers moeten voldoen.

“De schippers zullen alleszins voor hun vak bekwaam zijn en behoorlijk kunnen lezen en schrijven en zij zijn gehouden een ieder met wie zij in hun bedrijf van doen hebben, beleefd en bescheiden te behandelen.”

Niet alle artikelen meer van kracht

In 1849 kostte een plekje in het ruim slechts fl 0,60, een plaatsje in de roef f 0,90 en een verblijf in de kajuit f 1,00. Deze prijzen konden voor het huidige varen niet gehandhaafd blijven. Het oude artikel dat stelde dat:

 “… de schipper is gehouden voor de passagiers bier, brandewijn en kaarsen aan boord te hebben om voor het gebruik naar goede gewoonte een redelijke prijs bedingen”

is ook niet meer van kracht. Wat is gebleven is dat de schipper de opstappers moet verzorgen.