Op Zondag 21 oktober 2018 14.30 zal de Strontweek officieel worden
ingeschreven in de Inventaris van Immaterieel Erfgoed Nederland. Hiermee
is een mooie stap gemaakt voor wat betreft de borging van de tradities, de
‘oefeningen onder zeil’ en de continuering van het evenement als zodanig.
De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt
gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
De bijschrijving zal plaatsvinden in de informatiestand van de Strontweek in
de havenkom van Workum:

Leo Adriaanse, het hoofd van het Kenniscentrum, de voorzitter en
secretaris van het Zeilvaartcollege Maarten Offinga en Eelke Boersma,
evenals Reid de Jong, bedenker van de evenementen, zullen de verklaring
ondertekenen.