In het programma van de activiteiten van het festival “Liereliet” is een van de vaste onderdelen ook het klomkesilen voor de jeugd van Workum en omstreken. Dit jaar doen we dat ook weer en wel op Zaterdag 20 oktober ! Zoals steeds wordt dat weer een muzikale en spannend gebeurtenis aan de wal van de Dolte. De inschrijving kan vanaf 12.00 uur in de Doopsgezinde kerk aan het Noard te Workum.
We starten vervolgens om 13.00 uur nadat we van de kerk onder begeleiding van muziek van Ankie en Nanne, en mogelijk nog andere gastspelers van Liereliet van de kerk naar de Doltewal zijn gelopen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er in verschillende groepen gestart, en worden de verdere wedstrijdjes zoals een verliezersronde, de halve en de hele finale afgewikkeld. Ook is er altijd een publieksprijs voor de mooiste klomp die op komt dagen.
Elke klomp kent een klompschipper en een maatje. De klompschipper trimt de zeilen van het scheepje en stuurt het vanaf de start het water op. De rol van de maat is om het scheepje, als het de overkant bereikt heeft, om te keren en terug te sturen. En natuurlijk om samen met de klompschipper de vracht van de klomp, in de vorm van een lied met eigen tekst, te bedenken en op te schrijven. Wie het allersnelst vaart wint dan natuurlijk, maar uiteindelijk telt de mooiste “vracht” ook mee !.
Om ongeveer half drie (14.30) lopen we terug naar de kerk waar de prijsuitreiking, muzikaal begeleid, zal plaatsvinden en waar de “Loden Kiel 2018” wordt uitgereikt aan de “over-all” winnaar.
We denken zo weer een mooie middag voor de jeugd van Workum te kunnen uitvoeren, en roepen alle “basis school – jeugd” op, om mee te doen. Als je zelf nog geen klomp hebt kun je er vast wel eentje lenen bij een van de deelnemers van vorige jaren die nu deze festiviteit zijn ontgroeid.
We hopen op een groot deelnemers veld van klompschippers en -maten en zullen er met jullie samen weer iets moois van proberen te maken !! Tot zaterdag !!!.