Aanmelden Open Podium

Wilt u meedoen aan het Open Podium:

Heeft u of uw groepje een aantal liedjes in de maritieme sfeer dan kunt u meedoen aan het Open Podium van Liereliet op zondagmiddag.

Individuele artiesten en groepen van max. 6 pers. kunnen zich van tevoren aanmelden voor dit Open Podium.
opgave via 0228-314903 (alleen deelname ) van Hans Weehuizen of
via e-mail : hweehuizen@freeler.nl