Vereniging Zeilvracht

De vereniging Zeilvracht is opgericht in 1982 om de bedrijfsmatige vaart met historische zeilvaartuigen te bevorderen en zo een bijdrage te leveren aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Zeilvracht organiseert in de Friese herfstvakantie de jaarlijkse Stront- en Beurtveerraces vanuit Workum, twee oefeningen onder zeil.

Bestuur en beleid

De vereniging wordt geleid door een gekozen bestuur, dat ongeveer zes keer per jaar vergadert. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar en kunnen zich na deze periode ook herkiesbaar stellen. In 2012 heeft het bestuur nieuw verenigingsbeleid geformuleerd. De vereniging Zeilvracht wil in 2017 steviger, groter en interessanter zijn voor de buitenwereld dan nu. In het beleidsplan  2012-2017 staat wat we daarvoor allemaal gaan doen. Na een evaluatie in 2015 is besloten de ingezette lijn voort te zetten.

Leden en Algemene Ledenvergadering

De leden van de vereniging zijn een gevarieerd gezelschap van schippers, co-schippers, oud-schippers, maar ook opvarenden en oud-opvarenden van de Strontrace of Beurtveer. Hun inbreng is van groot belang voor de koers van de vereniging. Elk jaar wordt er in maart een algemene ledenvergadering gehouden. Afwisselend in de Enkhuizer Zeevaartschool of de Maritieme Academie te Harlingen. Hou de sociale media en nieuwsberichten in de gaten voor datum, tijdstip en vergaderstukken.

Notulen Algemene Ledenvergaderingen van de afgelopen 2 jaar.

Statuten en huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging heeft ook vereniging Zeilvracht een aantal zaken vastgelegd in Statuten (1988) en een huishoudelijk reglement (2015).  In het Huishoudelijk Reglement staat onder andere hoe we een aantal dingen regelen.  Er staan geen dingen in die al in Statuten of het wedstrijdreglement staan.

Vrachtbrieven

Vier keer per jaar komt er een Vrachtbrief uit, het informatieblad van vereniging Zeilvracht. Klik hier voor het complete archief met alle vrachtbrieven.

Wil je ook graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de organisatie? Stuur een mail naar info@zeilvracht.nl en abonneer je op de nieuwsbrief.

Samenwerking

Het keerpunt voor de Strontrace ligt in Warmond. De stichting Zeilvaart Warmond organiseert alle activiteiten en festiviteiten rondom de aankomst en het vertrek van de Strontschepen in Warmond.

 

Het Bestuur

Laurens Sinaasappel

Voorzitter

Laurens Sinaasappel

Renee van Hasselt

Algemeen secetariaat, website

Renee van Hasselt

Finy Teitsma

Penningmeester

Finy Teitsma

admin-ajax (1)

Algemeen lid

Jantien Milders-Lubbert

171212_160622813984907_1211287_o

Algemeen lid

Jelte Toxopeus

Gerrit-Jan

Wedstrijd secretariaat

Gerrit-Jan de Vos

img_7104


PR

Ingeborg van der Cingel