Zeilvaart College Workum

Wat is het Zeilvaart College Workum?

Sinds de eerste activiteiten in 1974 is het zeil- en zangfestijn van Workum behoorlijk gegroeid. Daarom zijn de verschillende onderdelen gaandeweg ondergebracht bij eigen verenigingen en een stichting:

  • Vereniging Zeilvracht organiseert Strontrace en Beurtveer
  • Vereniging Visserijdagen Workum verzorgt de visserij-activiteiten
  • Liereliet, internationaal festival voor maritieme muziek, heeft ook een eigen organiserend comité
  • In Warmond, keerpunt van de Strontrace, werkt Stichting Zeilvaart Warmond mee aan het welslagen.

Al deze clubs zijn vertegenwoordigd in het Zeilvaart College Workum, dat wordt voorgezeten door een dagelijks bestuur. Tijdens de dagen van het evenement levert het Zeilvaart College materiaal en mankracht om de activiteiten in en vanuit Workum zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook verzorgt het Zeilvaart College de werving van sponsors voor de activiteiten.

Meer weten? Contact evenement

Voor aanmelden vrijwilligers, verkoop marktwaren:

Hylke Bleeker 
Telefoonnummer: 0619177698.
Email adres: bleekerhylke@gmail.com

Voor vragen over de verschillende elementen:
Contact Liereliet
Contact Visserijdagen
Contact Strontrace
Contact Beurtveer