Vlak voordat de zomer losbarst een vrachtbrief met het laatste nieuws en de concept notulen van de algemene ledenvergadering.

Namens het bestuur een goede zomer toegewenst op of aan het water!

Klik hier om de vrachtbrief 83  te lezen